Top players by    Recent top players by 
Top clans by    Recent top clans by 

Vehicle Statistics from Dec 13, 2018 to Jan 12, 2019

Filter by  Type:     Tier: 

Tier 10 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T57 Heavy US 63k 52.0% 53.9% 600 3,480k 51.6%
T110E5 US 27k 49.7% 53.2% 603 2,371k 52.2%
113 CN 24k 53.7% 55.4% 570 544 588 674k 54.8%
WZ-111 5A CN 51k 54.5% 55.6% 570 477 593 744k 55.8%
AMX 50 B FR 45k 53.8% 54.9% 569 469 594 2,139k 53.7%
AMX M4 54 FR 9k 52.3% 54.8% 587 103k 52.7%
Pz.Kpfw. VII DE 15k 50.0% 53.5% 544 492 580 260k 53.1%
Maus DE 35k 52.5% 53.7% 604 1,363k 53.5%
E 100 DE 52k 50.4% 52.7% 602 3,555k 51.6%
VK 72.01 K DE 12k 58.1% 57.0% 635 561 658 392k 57.7%
FV215b GB 8k 51.2% 54.3% 591 537 646 473k 52.6%
S. Conqueror GB 87k 54.3% 54.8% 598 1,052k 54.6%
Type 5 Heavy JP 106k 54.1% 54.2% 576 479 611 1,348k 54.1%
60TP PL 43k 52.7% 54.6% 541 480 571 235k 53.8%
Obj. 260 SU 48k 57.1% 56.6% 612 574k 56.7%
Obj. 705A SU 36k 53.3% 54.0% 604 302k 53.3%
Obj. 277 SU 89k 53.8% 54.7% 595 535k 54.0%
Obj. 279 (e) SU 4k 67.3% 62.0% 746 688 746 12k 66.3%
IS-7 SU 129k 52.9% 53.3% 573 472 622 6,840k 51.6%
IS-4 SU 15k 51.3% 52.8% 598 527 656 898k 50.8%
Kranvagn SE 18k 51.0% 54.4% 544 543 566 299k 53.4%

Tier 10 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Sheridan US 35k 51.1% 54.5% 520 450 545 449k 51.0%
WZ-132-1 CN 13k 51.0% 55.2% 523 394 549 184k 50.6%
AMX 13 105 FR 64k 52.4% 54.9% 562 909k 52.2%
Rhm. Pzw. DE 19k 49.4% 54.7% 487 492 508 217k 49.4%
T-100 LT SU 82k 54.1% 55.2% 558 463 581 1,196k 53.0%

Tier 10 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M48 Patton US 51k 54.3% 55.1% 602 1,765k 54.0%
M60 US 8k 56.3% 57.6% 596 525 611 200k 55.5%
T95E6 US 7k 56.8% 57.5% 607 596 621 126k 55.2%
121 CN 12k 50.5% 53.9% 556 454 592 575k 51.7%
121B CN 3k 55.1% 58.0% 601 825 583 67k 55.1%
TVP T 50/51 CZ 77k 52.0% 54.9% 565 2,703k 54.1%
B-C 25 t FR 143k 52.3% 54.3% 570 10,326k 53.8%
AMX 30 B FR 13k 51.5% 55.0% 539 429 564 298k 52.3%
E 50 M DE 38k 52.6% 54.5% 563 463 587 2,208k 54.0%
Leopard 1 DE 26k 50.4% 54.4% 527 428 564 1,367k 51.6%
Centurion AX GB 29k 50.2% 54.2% 559 1,193k 52.1%
Progetto 65 IT 75k 55.1% 55.3% 588 542k 54.5%
STB-1 JP 16k 51.3% 54.9% 550 535 566 902k 53.5%
T-22 med. SU 1k 55.2% 56.9% 622 308 645 79k 59.0%
K-91 SU 13k 52.4% 55.3% 543 458 567 87k 52.3%
Obj. 430U SU 105k 55.2% 55.1% 610 1,041k 55.6%
T-62A SU 31k 48.3% 53.4% 552 2,255k 51.4%
Obj. 907 SU 37k 60.1% 57.2% 656 521 668 1,435k 59.3%
Obj. 140 SU 81k 51.6% 54.1% 568 4,080k 52.7%

Tier 10 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T92 HMC US 72k 50.3% 53.3% 515 500 526 2,601k 49.9%
B-C 155 58 FR 43k 48.0% 52.3% 493 453 518 2,718k 49.8%
G.W. E 100 DE 59k 50.6% 53.0% 544 2,364k 49.7%
ConquerorGC GB 66k 52.6% 54.1% 546 522 553 2,280k 52.0%
Obj. 261 SU 59k 51.1% 53.1% 546 3,634k 50.7%

Tier 10 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T110E4 US 55k 50.9% 52.9% 597 2,314k 50.3%
T110E3 US 34k 52.6% 53.4% 581 504 616 1,148k 52.3%
WZ-113G FT CN 4k 50.8% 54.0% 532 464 558 38k 50.4%
Foch B FR 15k 53.0% 53.8% 584 510 608 175k 51.9%
Foch 155 FR 11k 51.9% 53.9% 581 587 608 716k 51.3%
Grille 15 DE 97k 50.2% 53.6% 514 453 552 3,224k 50.9%
Jg.Pz. E 100 DE 63k 51.2% 52.8% 554 484 596 3,023k 50.7%
FV215b 183 GB 48k 50.1% 53.5% 524 483 555 2,692k 50.1%
FV4005 GB 154k 53.4% 55.0% 535 435 560 1,526k 52.4%
Badger GB 22k 51.4% 53.3% 614 242k 51.2%
Obj. 268 4 SU 51k 55.5% 54.4% 636 666k 56.7%
Obj. 268 SU 26k 50.0% 52.4% 540 514 578 1,139k 49.8%
Strv 103B SE 52k 51.7% 54.3% 543 471 576 984k 52.4%

Tier 9 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M103 US 21k 49.2% 51.2% 521 443 566 534k 49.0%
WZ-111 1-4 CN 66k 53.0% 53.6% 546 456 583 710k 52.8%
AMX 50 120 FR 26k 51.9% 52.4% 537 468 587 252k 49.6%
AMX M4 51 FR 28k 56.4% 54.8% 608 500 647 176k 56.3%
Mäuschen DE 24k 51.7% 52.4% 538 455 567 134k 51.8%
E 75 DE 43k 51.0% 51.9% 613 1,681k 51.1%
VK 45.02 B DE 25k 50.7% 52.4% 533 441 573 598k 51.4%
Conqueror GB 89k 53.8% 53.3% 559 458 596 731k 52.7%
Type 4 Heavy JP 99k 52.7% 52.6% 579 558k 51.0%
50TP PL 67k 55.0% 54.0% 575 476 611 183k 54.4%
Obj. 257 SU 65k 52.0% 51.8% 558 495 601 391k 51.4%
Obj. 705 SU 47k 54.1% 53.2% 571 498 601 161k 53.4%
ST-I SU 20k 52.6% 51.9% 575 495 626 507k 51.3%
T-10 SU 143k 53.0% 52.5% 601 3,011k 50.4%
Emil II SE 43k 52.8% 52.8% 555 464 603 298k 52.0%

Tier 9 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T49 US 85k 52.7% 53.5% 550 476 582 2,802k 51.8%
WZ-132A CN 30k 50.5% 53.8% 505 428 547 198k 50.0%
AMX 13 90 FR 93k 52.4% 53.2% 547 471 579 3,842k 51.9%
Ru 251 DE 42k 51.0% 53.2% 555 1,343k 51.3%
T-54 ltwt. SU 67k 53.5% 53.3% 558 474 582 1,237k 51.7%

Tier 9 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M46 Patton US 50k 53.5% 54.2% 558 433 603 824k 55.2%
T54E1 US 37k 51.7% 52.0% 546 457 584 544k 50.4%
WZ-120 CN 17k 49.2% 52.6% 506 451 545 254k 50.6%
Škoda T 50 CZ 68k 52.2% 53.7% 586 1,130k 54.6%
B-C 25 t AP FR 54k 50.8% 52.6% 516 472 552 549k 50.0%
AMX 30 FR 34k 52.5% 53.8% 546 422 595 571k 54.0%
T 55A DE 82k 56.1% 55.0% 609 550 634 1,004k 55.4%
E 50 DE 47k 55.7% 54.6% 590 467 626 1,337k 56.1%
Leopard PT A DE 26k 51.6% 52.9% 538 469 584 550k 51.3%
Centurion 7/1 GB 38k 51.9% 53.0% 537 450 586 634k 52.0%
Standard B IT 101k 55.0% 54.3% 568 454 604 406k 54.5%
Type 61 JP 17k 49.5% 52.8% 495 429 531 186k 49.9%
Obj. 430 II SU 29k 52.1% 53.7% 536 483 571 371k 53.2%
T-54 SU 75k 51.6% 52.5% 540 470 587 2,068k 51.5%
Obj. 430 SU 124k 55.2% 53.6% 615 544k 54.7%

Tier 9 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M53/M55 US 118k 52.1% 53.2% 555 3,353k 51.8%
B-C 155 55 FR 37k 47.4% 51.6% 473 442 488 625k 48.6%
G.W. Tiger DE 40k 50.3% 51.8% 517 504 533 493k 49.6%
FV3805 GB 32k 49.4% 52.4% 508 292k 49.2%
212A SU 35k 52.5% 52.2% 554 532 573 473k 50.9%

Tier 9 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T30 US 70k 50.9% 52.1% 526 441 571 1,785k 50.6%
T95 US 47k 54.5% 52.4% 596 548 641 754k 53.0%
WZ-111G FT CN 16k 51.9% 53.0% 564 83k 51.4%
Foch FR 17k 53.8% 52.4% 577 506 617 166k 51.9%
Jagdtiger DE 38k 50.2% 51.7% 524 443 584 976k 50.1%
WT auf Pz. IV DE 55k 49.6% 51.9% 503 424 556 1,157k 49.9%
Tortoise GB 22k 53.8% 51.9% 588 493 643 465k 52.5%
Conway GB 71k 52.8% 53.7% 565 274k 51.3%
Obj. 704 SU 32k 50.8% 51.5% 539 509 593 778k 51.0%
Obj. 263 SU 46k 54.0% 52.9% 570 479 607 197k 52.6%
Strv 103-0 SE 65k 51.5% 52.8% 526 445 560 451k 50.2%

Tier 8 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Chrysler K US 2k 53.0% 53.3% 591 664 596 11k 53.8%
T26E5 US 13k 53.2% 53.3% 612 609 639 344k 53.3%
T26E5 P US 15k 52.5% 53.4% 575 469 614 425k 53.7%
T34 B US 3k 49.5% 52.0% 555 555 575 87k 50.4%
T32 US 14k 50.5% 51.4% 628 466k 51.6%
T34 US 33k 50.2% 52.0% 559 488 601 5,517k 50.7%
M6A2E1 US 27k 53.6% 54.1% 563 499 595 218k 52.7%
WZ-111 CN 11k 51.8% 53.1% 583 544 602 1,001k 53.4%
Alpine Tiger CN 4k 52.7% 53.5% 588 601 612 56k 51.5%
110 CN 24k 50.7% 52.2% 519 453 536 205k 49.9%
112 CN 13k 52.9% 53.1% 588 550 635 428k 52.2%
AMX 50 100 FR 24k 51.4% 52.5% 556 501 582 750k 51.8%
AMX 65 t FR 18k 49.0% 52.4% 495 452 533 98k 48.4%
Somua SM FR 24k 54.5% 53.2% 596 505 640 254k 54.2%
FCM 50 t FR 9k 52.1% 54.2% 591 537 623 889k 53.1%
AMX M4 49 FR 14k 52.3% 53.2% 573 428 620 209k 52.9%
F74 AMX M4 1949 Liberte FR 4k 50.7% 53.1% 588 477 627 213k 52.2%
VK 100.01 P DE 36k 52.5% 52.2% 569 507 606 341k 52.4%
VK 168.01 P DE 5k 48.8% 53.1% 526 479 561 83k 51.7%
Mauerbrecher DE 7k 50.5% 52.1% 548 549 567 76k 51.3%
Tiger II DE 23k 48.8% 50.9% 522 485 567 824k 49.1%
Löwe DE 72k 52.3% 52.4% 572 496 620 5,528k 50.7%
VK 45.02 A DE 9k 51.7% 51.5% 571 527 624 113k 50.0%
Caernarvon GB 41k 53.4% 52.7% 568 474 608 334k 51.4%
Caernarvon AX GB 49k 53.0% 53.9% 576 488 611 400k 52.6%
O-Ho JP 63k 51.4% 52.3% 529 479 550 379k 51.4%
J29 Nameless JP 1k 51.8% 51.7% 579 430 548 25k 52.3%
50TP pr. PL 31k 55.3% 53.5% 618 539 647 255k 54.5%
53TP PL 59k 52.8% 52.9% 583 175k 51.6%
IS-5 SU 2k 55.6% 55.9% 677 592 671 125k 57.6%
IS-3A SU 158k 55.1% 53.7% 620 593k 53.8%
KV-4 Kresl. SU 0k 55.4% 57.1% 638 928 632 12k 56.8%
IS-M SU 47k 51.7% 52.1% 544 486 580 216k 50.2%
Defender SU 134k 54.9% 53.5% 595 508 627 1,158k 55.1%
Obj. 252U SU 29k 55.0% 53.7% 612 558 634 506k 55.4%
IS-3 SU 67k 51.7% 51.6% 615 5,005k 51.4%
KV-5 SU 8k 52.5% 52.4% 604 522 651 1,383k 51.8%
IS-6 B SU 3k 51.6% 51.6% 575 504 657 71k 50.6%
IS-6 SU 25k 52.8% 52.8% 597 541 637 2,728k 53.5%
KV-4 SU 11k 50.7% 51.1% 554 538 578 215k 50.4%
Emil I SE 41k 52.4% 52.3% 560 491 596 355k 52.4%
Chrysler GF US 4k 51.9% 52.8% 614 628 652 147k 52.8%

Tier 8 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T92 US 23k 52.6% 53.6% 563 501 590 400k 52.7%
M41 Bulldog US 26k 50.0% 51.8% 526 458 547 929k 50.8%
WZ-132 CN 43k 51.7% 53.0% 546 464 583 1,039k 51.9%
B-C 12 t FR 84k 50.7% 52.0% 528 469 561 886k 50.5%
ELC EVEN 90 FR 73k 55.4% 53.9% 594 521 622 926k 54.7%
M 41 90 mm DE 15k 52.8% 54.6% 584 144k 53.3%
M 41 90 GF DE 24k 53.5% 54.4% 585 525 611 1,274k 53.1%
HWK 12 DE 17k 51.4% 52.4% 537 491 571 151k 51.1%
LTTB SU 32k 51.8% 52.4% 545 555 562 571k 51.7%
LT-432 SU 88k 56.3% 54.3% 603 529 629 404k 55.4%

Tier 8 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T25 Pilot 1 US 13k 52.0% 53.4% 593 528 618 787k 51.5%
Pershing US 26k 50.3% 52.5% 519 448 551 298k 50.6%
M46 KR US 6k 48.8% 51.9% 550 478 591 255k 51.0%
T95E2 US 1k 50.1% 54.2% 595 587 670 24k 53.5%
T26E4 US 44k 52.7% 52.4% 598 522 647 3,568k 50.8%
T69 US 20k 51.9% 52.0% 560 479 599 301k 50.8%
Type 59 CN 39k 52.9% 53.9% 618 5,023k 53.1%
T-34-2 CN 6k 46.4% 51.3% 472 385 500 79k 47.9%
T-34-3 CN 15k 53.1% 53.5% 591 540 627 846k 52.0%
59-Patton CN 3k 49.7% 52.4% 566 539 604 62k 50.3%
TVP VTU CZ 26k 49.1% 51.8% 524 158k 47.6%
Lorr. 40 t FR 58k 54.0% 53.8% 591 513 628 1,611k 53.7%
M4A1 Rev. FR 26k 52.3% 53.9% 567 498 587 864k 53.0%
AMX CDC FR 13k 50.9% 53.1% 576 517 610 1,116k 51.4%
Panther 8,8 DE 6k 47.2% 52.6% 515 449 564 389k 49.2%
Pz. 58 Mutz DE 6k 50.9% 52.8% 603 309k 50.8%
Schwarzpz.58 DE 2k 46.7% 52.2% 523 455 559 43k 50.5%
Panther II DE 16k 48.4% 52.3% 491 431 529 194k 48.6%
Indien-Pz. DE 7k 49.5% 51.2% 535 593 549 131k 48.4%
Centurion I GB 22k 51.2% 51.7% 547 457 587 246k 49.3%
FV4202 GB 30k 52.4% 52.9% 586 508 632 1,108k 52.3%
Chieftain/T95 GB 1k 55.3% 56.6% 678 404 698 46k 55.7%
Centurion 5/1 GB 35k 53.8% 53.6% 614 186k 53.0%
Chimera GB 2k 60.4% 58.8% 662 330 668 6k 61.4%
P.44 Pantera IT 83k 53.0% 53.0% 580 284k 51.3%
Progetto 46 IT 205k 54.9% 54.0% 578 474 610 1,995k 53.8%
STA-1 JP 13k 50.3% 51.9% 575 165k 49.2%
STA-2 JP 6k 50.6% 53.8% 563 472 603 213k 51.7%
J30 Edelweiss JP 0k 47.9% 52.2% 533 466 617 14k 50.9%
T-54 mod. 1 SU 30k 53.8% 53.0% 608 551 632 1,186k 52.4%
T-44-100 (B) SU 1k 56.1% 55.3% 603 196 675 7k 54.0%
T-44-100 SU 28k 55.9% 54.3% 612 552 638 820k 54.2%
R127 T44 100 P SU 12k 55.8% 54.8% 596 480 632 295k 55.0%
Guard SU 5k 52.2% 53.2% 579 496 625 108k 52.6%
STG SU 9k 52.9% 53.1% 581 463 645 64k 53.0%
T-44 SU 90k 52.2% 52.1% 576 1,166k 50.8%
Obj. 416 SU 15k 52.7% 52.4% 565 516 598 193k 51.4%
P:Victoria SE 5k 51.1% 52.4% 596 585 641 142k 51.3%

Tier 8 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M40/M43 US 78k 52.2% 52.6% 569 1,810k 52.1%
Lorr. 155 51 FR 35k 48.8% 52.0% 506 493 517 784k 50.4%
G.W. Tiger P DE 44k 50.3% 51.5% 525 504 539 659k 49.8%
FV207 GB 32k 49.2% 52.0% 509 315k 49.1%
SU-14-2 SU 31k 53.5% 52.4% 578 584 589 463k 51.4%

Tier 8 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T28 US 21k 54.8% 52.0% 610 562 648 174k 52.0%
T28 Prot. US 39k 50.8% 51.2% 537 514 566 924k 49.6%
WZ-111-1 FT CN 14k 49.4% 51.8% 566 93k 48.6%
WZ-120-1 FT CN 48k 54.0% 53.9% 588 510 626 741k 54.6%
AMX AC 48 FR 14k 51.0% 52.1% 538 516 573 134k 49.1%
AMX Cda 105 FR 14k 52.0% 52.9% 554 453 592 167k 51.8%
G112 KanonenJagdPanzer 105 DE 18k 52.7% 53.0% 604 142k 52.1%
KanJPz DE 1k 47.9% 52.3% 570 531 590 55k 48.6%
Rheinmetall Skorpion DE 0k 56.2% 54.2% 607 607 2k 57.1%
Skorpion G DE 274k 52.6% 53.4% 581 7,909k 52.7%
Ferdinand DE 16k 50.6% 50.7% 557 524 600 827k 50.9%
JgTig.8,8 cm DE 14k 50.7% 52.4% 573 504 629 1,253k 49.3%
JPanther II DE 18k 49.3% 51.7% 521 475 559 666k 50.1%
Rhm.-B. WT DE 59k 50.6% 51.7% 533 475 572 2,896k 50.5%
AT 15 GB 9k 50.4% 51.1% 546 488 608 131k 50.5%
Charioteer GB 64k 52.3% 53.4% 534 453 564 563k 52.2%
ISU-130 SU 0k 50.6% 52.5% 531 313 598 5k 48.2%
KV-4 KTTS SU 0k 50.0% 53.8% 519 206 1k 47.5%
R135 T 103 SU 0k 46.7% 54.3% 546 630 1k 56.5%
ISU-152 SU 32k 50.9% 51.5% 547 518 583 1,280k 50.7%
SU-101 SU 42k 52.6% 52.4% 553 517 580 262k 50.2%
UDES 03 SE 66k 50.6% 52.1% 560 734k 49.5%
Strv S1 SE 83k 52.1% 53.4% 551 488 583 1,755k 52.6%

Tier 7 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T29 US 38k 54.6% 51.9% 632 572 670 2,409k 53.9%
IS-2 CN 16k 53.4% 52.4% 602 172k 52.2%
AMX M4 45 FR 16k 52.3% 52.0% 593 168k 50.6%
Tiger I DE 18k 51.9% 51.4% 589 557 664 1,503k 51.4%
VK 45.03 DE 5k 51.2% 52.0% 588 537 646 122k 52.9%
Tiger (P) DE 25k 52.2% 51.6% 622 540k 51.8%
Black Prince GB 22k 52.2% 52.0% 555 487 596 129k 50.4%
FV201 (A45) GB 5k 50.4% 51.9% 585 567 635 186k 51.1%
O-Ni JP 49k 54.2% 52.0% 593 540 632 326k 53.4%
45TP PL 52k 53.3% 52.5% 570 519 605 136k 52.4%
IS SU 39k 52.9% 51.4% 582 491 630 1,011k 51.1%
KV-122 SU 2k 55.0% 52.0% 642 621 676 29k 52.5%
IS-2M SU 1k 55.5% 51.9% 647 608 678 5k 56.7%
KV-3 SU 7k 51.1% 50.9% 575 454 641 183k 52.2%
IS-2 SU 7k 56.0% 52.4% 691 649 709 255k 54.5%

Tier 7 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T71 DA US 42k 54.4% 52.7% 599 550 632 1,620k 53.1%
T71 CMCD US 11k 52.3% 52.1% 562 489 579 66k 51.5%
Type 62 CN 19k 54.1% 54.0% 598 499 630 1,106k 52.5%
WZ-131 CN 19k 52.1% 52.5% 560 520 599 280k 51.9%
AMX 13 75 FR 38k 53.0% 51.8% 566 524 612 385k 51.5%
AMX 13 57 FR 27k 56.4% 54.2% 625 561 643 337k 56.1%
AMX 13 57F FR 19k 57.3% 53.7% 652 512 685 792k 54.3%
SP I C DE 13k 50.3% 51.4% 575 174k 50.4%
Aufkl.Panther DE 1k 47.6% 49.0% 464 0 0 1k 47.6%
LTG SU 19k 54.8% 52.3% 619 103k 52.2%

Tier 7 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T20 US 19k 55.0% 52.4% 614 492 668 366k 54.3%
Eagle 7 US 4k 55.8% 53.0% 654 617 682 18k 55.9%
T23E3 US 1k 56.7% 55.9% 680 329 720 46k 55.5%
T-34-1 CN 5k 52.8% 51.6% 600 468 650 97k 52.7%
T-34/100 CZ 21k 51.8% 51.9% 561 480 602 160k 50.1%
Panther DE 14k 52.3% 52.0% 575 511 623 381k 51.1%
VK 30.02 D DE 6k 52.4% 51.1% 583 552 639 138k 52.2%
Panther/M10 DE 10k 53.8% 53.1% 618 523 656 433k 52.2%
Comet GB 17k 52.6% 52.1% 590 522 645 317k 51.5%
P.43 ter IT 58k 54.4% 52.6% 583 499 619 150k 52.8%
Chi-Ri JP 8k 50.8% 52.2% 543 584 590 131k 50.6%
T-43 SU 19k 52.9% 51.1% 583 524 617 190k 51.0%
KV-13 SU 4k 54.0% 51.1% 623 452 673 164k 51.8%
A-44 SU 8k 53.9% 51.8% 640 61k 52.1%
R99 T44 122 SU 0k 60.9% 55.7% 714 1,016 724 7k 64.6%
Leo SE 25k 52.5% 51.8% 568 465 606 166k 51.8%

Tier 7 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M12 US 40k 51.6% 51.9% 548 512 572 488k 50.4%
Lorr. 155 50 FR 22k 50.0% 51.6% 533 510 555 291k 49.3%
G.W. Panther DE 52k 51.5% 51.5% 593 1,891k 51.2%
Crusader SP GB 23k 50.3% 52.2% 524 508 533 225k 49.6%
S-51 SU 30k 51.3% 52.5% 546 505 552 477k 50.8%
SU-14-1 SU 13k 51.8% 51.7% 556 553 554 158k 50.6%

Tier 7 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T28 HTC US 21k 53.2% 51.9% 636 601 659 424k 53.4%
Scorpion US 15k 51.8% 52.4% 586 524 604 416k 51.7%
T25 AT US 6k 51.6% 51.4% 645 126k 51.8%
T25/2 US 25k 51.6% 51.1% 559 512 608 407k 49.8%
T-34-2G FT CN 11k 51.6% 51.9% 590 71k 51.2%
AMX AC 46 FR 6k 49.2% 51.1% 521 469 538 48k 48.7%
Krupp-Steyr Waffenträger DE 7k 51.3% 52.1% 578 494 650 158k 51.4%
JPanther DE 18k 50.0% 51.0% 591 678k 51.3%
St. Emil DE 16k 49.6% 51.6% 513 461 570 157k 48.5%
E 25 DE 146k 55.3% 53.3% 653 6,418k 53.7%
Challenger GB 41k 54.1% 52.7% 579 440 619 153k 51.6%
AT 15A GB 6k 54.5% 51.7% 642 572 682 225k 52.7%
AT 7 GB 5k 52.9% 50.9% 615 92k 53.3%
ISU-122S SU 6k 50.3% 51.7% 565 559 606 188k 51.2%
SU-152 SU 15k 51.3% 52.0% 552 455 597 371k 50.9%
SU-100M1 SU 30k 54.7% 52.7% 602 551 631 195k 52.4%
SU-122-44 SU 17k 53.4% 53.2% 632 573 661 1,524k 54.0%
Ikv 90 B SE 33k 49.2% 51.8% 507 469 539 170k 48.2%

Tier 6 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M6 US 6k 51.1% 50.7% 583 561 613 479k 52.6%
ARL 44 FR 10k 51.7% 51.4% 571 532 596 185k 50.6%
G137 PzVI Tiger 217 DE 0k 40.0% 50.4% 318 0 0 0k 57.7%
Tiger 131 DE 9k 51.8% 51.5% 613 529 661 213k 51.8%
VK 36.01 H DE 9k 51.9% 50.9% 586 579 643 530k 51.5%
Churchill VII GB 15k 51.7% 52.1% 578 94k 50.5%
TOG II* GB 4k 50.5% 51.6% 640 551 738 396k 51.3%
HT No. VI JP 11k 53.7% 52.4% 651 622 704 331k 52.6%
O-I JP 49k 54.8% 52.0% 615 566 650 1,004k 54.4%
KV-85 SU 21k 51.6% 50.8% 574 509 589 1,453k 52.0%
KV-2 (R) SU 11k 55.8% 52.8% 651 600 671 122k 55.4%
T-150 SU 15k 54.1% 51.1% 631 552 703 902k 53.6%
KV-2 SU 61k 53.7% 52.2% 606 539 649 2,366k 54.1%

Tier 6 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T21 US 9k 51.9% 52.1% 559 496 582 126k 52.5%
T37 US 18k 53.6% 52.1% 611 605 651 811k 53.0%
59-16 CN 14k 52.7% 52.2% 579 566 596 220k 51.5%
Type 64 CN 65k 55.8% 53.5% 627 566 650 2,433k 53.8%
AMX 12 t FR 41k 55.0% 52.0% 603 539 629 609k 52.6%
VK 28.01 DE 12k 51.6% 51.5% 607 257k 51.4%
MT-25 SU 18k 52.6% 51.7% 575 505 616 426k 51.4%
R160 T 50 2 SU 83k 54.4% 52.4% 625 554 665 235k 54.3%

Tier 6 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M4A3E8 US 8k 50.7% 51.1% 560 481 603 346k 52.4%
Fury US 3k 50.7% 51.4% 611 577 686 167k 51.6%
Thunderbolt US 6k 53.0% 52.0% 635 615 680 105k 53.0%
M4A3E2 US 17k 53.0% 51.6% 595 504 635 577k 52.2%
Type 58 CN 11k 52.3% 51.8% 578 544 620 166k 51.1%
Škoda T 40 CZ 6k 53.3% 52.4% 637 590 664 271k 51.7%
Škoda T 25 CZ 23k 52.8% 52.2% 586 528 624 516k 52.6%
VK 30.01 P DE 17k 53.7% 51.6% 597 547 636 454k 51.9%
Pz. IV S. DE 3k 53.6% 52.3% 632 498 643 255k 51.0%
VK 30.01 D DE 6k 52.7% 51.5% 585 579 633 217k 52.7%
VK 30.02 M DE 8k 55.1% 52.0% 645 578 699 150k 51.3%
Firefly GB 7k 53.1% 52.1% 590 553 612 118k 50.9%
Cromwell GB 30k 53.6% 51.6% 620 551 666 2,001k 53.3%
AC 4 Exp. GB 2k 51.9% 51.6% 615 625 617 62k 51.6%
Cromwell B GB 33k 56.3% 52.9% 660 571 685 1,277k 56.2%
Firefly VC GB 2k 52.3% 51.9% 610 549 652 19k 52.8%
P.43 bis IT 50k 54.3% 52.2% 621 160k 52.4%
Chi-To JP 5k 51.8% 51.1% 575 690 611 76k 50.5%
Pudel PL 7k 54.3% 52.0% 651 603 699 160k 54.2%
40TP PL 37k 52.4% 51.8% 609 97k 50.9%
T-34-85 SU 32k 52.5% 51.2% 576 524 622 1,657k 52.5%
T-34-85M SU 60k 55.1% 52.7% 634 560 676 1,481k 53.8%
Rudy SU 9k 55.6% 52.5% 669 603 715 545k 55.6%
Loza's M4-A2 SU 1k 50.1% 51.2% 584 541 655 7k 50.0%
A-43 SU 8k 53.8% 52.2% 609 546 665 162k 53.3%
Strv m/42-57 SE 16k 54.3% 52.4% 640 572 661 430k 53.0%
Strv 74 SE 20k 52.8% 51.6% 632 166k 52.2%

Tier 6 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M44 US 75k 52.2% 52.0% 585 1,775k 52.2%
AMX 13 F3 FR 30k 50.4% 51.8% 543 481 564 619k 50.8%
Hummel DE 27k 49.8% 51.0% 532 468 560 799k 49.6%
FV304 GB 22k 49.2% 51.6% 539 501 582 1,423k 51.9%
SU-8 SU 13k 51.5% 51.3% 556 495 580 343k 51.1%

Tier 6 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Jackson US 11k 53.4% 51.0% 601 562 625 589k 53.4%
Hellcat US 60k 54.4% 51.8% 602 542 644 4,351k 54.7%
WZ-131G FT CN 9k 52.4% 51.6% 580 484 616 66k 52.0%
ARL V39 FR 6k 51.6% 51.4% 567 474 604 39k 50.4%
Jg.Pz. IV DE 13k 52.7% 50.9% 581 534 621 330k 50.9%
Dicker Max DE 17k 53.1% 51.9% 615 612 645 1,121k 51.4%
Nashorn DE 13k 50.9% 51.3% 609 258k 50.2%
Achilles GB 22k 54.5% 52.6% 611 123k 52.8%
Churchill GC GB 2k 51.7% 52.7% 552 641 559 19k 50.8%
AT 8 GB 6k 54.4% 51.3% 631 568 663 92k 53.4%
Excalibur GB 6k 58.0% 55.6% 677 898 688 15k 57.6%
SU-100 SU 29k 54.1% 51.8% 610 554 653 921k 53.3%
SU-100Y SU 12k 51.9% 52.2% 605 580 668 834k 52.7%
Ikv 65 II SE 26k 51.3% 51.6% 605 147k 50.1%

Tier 5 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T1 Heavy US 5k 53.1% 50.2% 620 529 642 316k 53.3%
T14 US 7k 52.0% 51.7% 635 600 675 387k 52.2%
BDR G1 B FR 5k 56.4% 51.6% 671 600 727 139k 53.8%
VK 30.01 H DE 7k 53.3% 51.3% 596 513 660 184k 52.2%
Churchill I GB 9k 52.8% 51.5% 625 137k 52.0%
Excelsior GB 5k 55.6% 51.5% 691 664 712 185k 53.4%
O-I Exp. JP 15k 52.9% 51.5% 591 529 626 167k 54.5%
KV-1S SU 10k 53.8% 51.2% 616 583 672 318k 54.9%
Churchill III SU 14k 52.4% 51.8% 627 570 689 721k 52.8%
KV-220-2 SU 37k 55.3% 52.5% 670 569 710 438k 59.8%
KV-220-2 T SU 0k 51.2% 53.7% 548 539 658 21k 61.2%
KV-1 SU 24k 53.9% 51.6% 612 574 661 1,910k 53.8%

Tier 5 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M7 US 6k 51.5% 51.5% 551 466 575 82k 52.5%
Chaffee US 12k 54.3% 51.9% 659 453k 53.6%
AMX ELC bis FR 34k 55.2% 52.8% 658 1,440k 54.4%
Leopard DE 19k 55.7% 52.5% 625 603 653 511k 54.4%
T-50 SU 4k 52.4% 52.1% 571 498 594 107k 54.0%

Tier 5 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M4 US 20k 54.3% 52.2% 617 575 656 980k 53.9%
M4A2E4 US 0k 49.9% 50.6% 616 449 832 27k 52.9%
Ram II US 3k 53.8% 51.3% 658 583 690 202k 54.0%
M4 Improved US 12k 52.9% 51.7% 669 668 707 45k 53.2%
Type T-34 CN 9k 53.7% 51.7% 612 600 634 129k 52.2%
Škoda T 24 CZ 8k 53.0% 51.5% 594 543 619 64k 51.0%
G1 R FR 1k 53.0% 51.6% 626 665 645 34k 52.4%
Pz. III K DE 1k 56.2% 52.4% 722 636 742 15k 52.3%
Turán III PT DE 13k 52.9% 51.7% 654 636 698 53k 52.4%
Pz. III/IV DE 5k 53.6% 51.8% 607 599 603 195k 51.6%
Pz. V/IV DE 1k 64.0% 52.7% 757 660 751 55k 59.6%
Pz. V/IV A DE 0k 60.9% 60.2% 673 673 0k 65.0%
Pz. T 25 DE 8k 55.8% 51.9% 695 661 747 485k 53.4%
Pz. IV hydr. DE 1k 55.0% 52.2% 691 649 809 33k 52.3%
Pz. IV H DE 24k 54.9% 52.1% 650 1,365k 53.5%
Crusader GB 5k 51.0% 51.8% 556 522 581 149k 52.2%
Sherman III GB 5k 55.2% 51.9% 620 499 652 76k 54.2%
Matilda BP GB 2k 54.1% 51.1% 705 694 750 113k 52.7%
P.43 IT 28k 53.7% 51.9% 603 540 631 74k 52.2%
Chi-Nu JP 4k 51.4% 51.8% 562 479 605 61k 51.5%
Chi-Nu Kai JP 4k 52.4% 51.8% 652 540 698 224k 52.2%
25TP PL 24k 52.6% 51.4% 621 65k 52.1%
T-34 SU 18k 53.0% 51.6% 593 542 625 674k 53.8%
T-34S SU 10k 53.9% 51.8% 671 634 700 90k 52.8%
Matilda IV SU 4k 50.9% 50.8% 623 510 694 194k 53.9%
Strv m/42 SE 11k 52.6% 51.1% 590 563 632 47k 51.4%

Tier 5 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M41 HMC US 13k 48.9% 51.5% 523 184k 49.8%
leFH18B2 FR 80k 53.6% 53.0% 611 1,821k 55.8%
AMX 13 AM FR 4k 46.8% 50.4% 501 480 488 53k 48.0%
Grille DE 16k 51.6% 51.1% 564 533 589 833k 53.2%
Bishop GB 10k 53.0% 51.4% 610 440k 55.5%
SU-122A SU 4k 48.0% 51.0% 517 572 514 42k 50.2%

Tier 5 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Wolverine US 10k 54.0% 51.9% 602 577 639 567k 55.1%
T67 US 76k 56.0% 52.4% 659 4,797k 57.7%
60G FT CN 6k 51.5% 51.0% 575 559 623 25k 51.4%
S35 CA FR 8k 55.0% 52.1% 626 592 675 278k 55.1%
StuG III G DE 12k 53.1% 51.0% 605 574 638 964k 52.7%
StuG IV DE 8k 50.8% 51.1% 641 568 680 199k 49.3%
Pz.Sfl. IVc DE 8k 51.9% 51.7% 571 567 599 131k 51.1%
Archer GB 11k 52.2% 52.4% 556 546 595 35k 52.5%
AT 2 GB 3k 52.2% 51.1% 608 646 623 125k 54.8%
SU-85 SU 10k 51.0% 51.6% 558 525 586 241k 52.9%
SU-85I SU 2k 56.4% 52.9% 704 636 698 91k 53.3%
Ikv 103 SE 14k 51.3% 51.3% 597 74k 50.4%

Tier 4 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
B1 FR 2k 49.0% 50.8% 545 498 618 30k 52.1%
Pz. B2 DE 12k 59.1% 52.8% 722 608 761 455k 61.8%
D.W. 2 DE 4k 54.3% 51.0% 618 573 647 49k 54.3%
Type 95 JP 4k 50.5% 50.5% 570 561 645 13k 50.3%

Tier 4 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M5 Stuart US 4k 53.9% 51.0% 622 613 637 49k 51.6%
M5A1 Stuart CN 6k 60.5% 52.3% 709 612 747 130k 59.9%
AMX 40 FR 3k 51.1% 51.6% 575 620 590 47k 51.5%
Luchs DE 33k 61.9% 53.2% 759 1,162k 59.3%
Pz. 38 nA DE 8k 60.1% 52.9% 674 535 737 203k 57.6%
Valentine GB 6k 53.5% 51.6% 614 591 629 27k 51.8%
Covenanter GB 5k 58.2% 52.4% 690 647 719 148k 55.7%
Ke-Ho JP 4k 66.7% 54.2% 750 777 812 124k 58.8%
14TP PL 11k 50.5% 51.0% 569 557 593 27k 50.1%
A-20 SU 3k 55.8% 52.5% 643 416 721 65k 54.7%
Valentine II SU 9k 55.1% 52.0% 659 598 676 204k 56.1%
T-80 SU 2k 52.0% 50.7% 593 615 654 30k 55.7%

Tier 4 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M3 Lee US 3k 52.7% 51.5% 586 702 587 32k 52.1%
ST vz. 39 CZ 2k 51.7% 51.1% 600 588 683 11k 52.3%
SARL 42 FR 1k 54.4% 51.0% 647 581 754 9k 54.3%
Pz. III J DE 3k 57.1% 51.4% 675 651 695 110k 54.9%
Pz. IV D DE 2k 53.9% 51.4% 626 463 652 40k 53.6%
VK 20.01 D DE 1k 51.1% 51.4% 572 473 617 12k 52.9%
Matilda GB 17k 54.9% 51.4% 647 585 695 919k 55.8%
Grant GB 1k 50.8% 50.6% 575 399 620 7k 50.2%
Sentinel GB 1k 51.8% 52.1% 692 523 784 29k 52.8%
P26/40 IT 16k 54.5% 51.7% 628 587 658 63k 54.3%
Chi-He JP 1k 51.4% 51.3% 590 694 524 21k 54.1%
T-28 SU 10k 59.9% 52.7% 668 558 711 424k 61.0%
T-28E F-30 SU 7k 57.7% 52.5% 737 650 779 198k 57.7%
A-32 SU 0k 56.2% 53.2% 649 482 707 19k 55.9%
Lago SE 6k 52.5% 51.0% 592 503 649 29k 53.4%

Tier 4 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M37 US 4k 51.4% 50.9% 574 568 559 47k 52.9%
T82 HMC US 1k 50.3% 51.0% 555 594 544 16k 53.7%
AMX 105 AM FR 3k 52.2% 50.2% 598 578 602 27k 53.2%
St.Pz. II DE 3k 55.1% 51.9% 624 681 688 33k 53.1%
Pz.Sfl. IVb DE 3k 51.9% 50.7% 590 588 632 106k 54.4%
Birch Gun GB 2k 51.1% 50.6% 595 499 631 47k 51.2%
SU-5 SU 3k 49.8% 50.7% 551 655 560 57k 53.6%

Tier 4 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T40 US 9k 57.8% 51.5% 664 617 702 561k 58.5%
M8A1 US 13k 58.9% 52.5% 648 598 709 374k 58.5%
SU-76G FT CN 7k 60.8% 51.6% 699 581 776 51k 60.1%
SAu 40 FR 2k 51.2% 51.3% 575 542 549 20k 53.5%
Hetzer DE 14k 55.2% 51.8% 647 643 662 706k 54.0%
StuG III B DE 3k 53.9% 51.3% 603 507 628 61k 54.5%
Marder 38T DE 11k 57.7% 51.5% 670 618 725 452k 57.4%
Alecto GB 3k 54.3% 52.0% 612 568 633 75k 55.2%
SU-85B SU 9k 54.5% 51.7% 611 568 650 499k 57.5%
Sav m/43 SE 6k 50.5% 51.0% 565 508 617 21k 50.7%

Tier 3 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Type 91 JP 2k 51.3% 50.7% 582 530 618 12k 55.5%

Tier 3 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M3 Stuart US 1k 52.7% 51.0% 626 614 682 38k 53.5%
MTLS-1G14 US 5k 54.3% 51.5% 714 675 745 58k 53.3%
Locust US 3k 57.6% 52.4% 711 611 733 169k 55.0%
Chi-Ha CN 1k 61.3% 53.0% 753 619 796 34k 61.0%
LT vz. 38 CZ 1k 55.7% 52.8% 681 625 704 18k 54.5%
AMX 38 FR 1k 51.9% 50.9% 615 722 713 6k 53.5%
Pz. 38 (t) DE 9k 67.1% 54.2% 767 583 805 251k 65.4%
Pz. III E DE 3k 58.2% 52.3% 667 554 705 111k 58.7%
Toldi III DE 1k 49.1% 51.1% 645 559 681 30k 49.9%
Pz. II J DE 3k 62.7% 54.0% 786 675 828 129k 66.3%
Pz. T 15 DE 1k 60.5% 53.0% 774 652 782 77k 59.0%
Pz. I C DE 18k 57.0% 52.5% 690 672 733 982k 54.8%
Pz. II G DE 1k 53.1% 52.6% 624 720 612 27k 56.7%
Stuart I-IV GB 1k 53.0% 52.0% 644 615 640 4k 59.4%
Cruiser IV GB 5k 60.0% 53.1% 765 181k 58.2%
Cruiser II GB 3k 55.8% 52.4% 679 633 723 84k 56.4%
Ke-Ni JP 0k 52.2% 51.5% 620 752 742 9k 53.3%
10TP PL 4k 50.6% 51.2% 596 602 596 9k 51.6%
BT-7 SU 1k 53.8% 51.2% 615 496 606 36k 51.9%
BT-7 art. SU 5k 52.8% 52.5% 673 163k 52.7%
T-46 SU 2k 56.0% 52.2% 639 548 661 32k 55.7%
BT-SV SU 0k 58.2% 52.4% 780 641 861 22k 56.3%
T-70 SU 1k 52.8% 51.0% 640 601 677 10k 55.3%
T-127 SU 4k 58.0% 52.6% 718 622 721 300k 58.8%
M3 Light SU 1k 51.8% 52.5% 656 601 670 21k 48.5%
LTP SU 2k 53.4% 51.4% 709 760 691 83k 52.1%
Strv m/40L SE 3k 54.2% 51.4% 622 512 687 22k 56.2%

Tier 3 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M2 Medium US 4k 57.2% 52.7% 670 589 728 182k 56.6%
D2 FR 1k 50.7% 49.7% 583 529 668 6k 53.3%
Somua S35 FR 2k 59.0% 51.7% 682 834 711 29k 58.1%
Gr.Tr. DE 1k 53.3% 52.4% 698 888 745 19k 57.1%
Pz. S35 DE 6k 62.4% 52.7% 765 967 740 304k 60.2%
Pz. IV A DE 1k 56.9% 52.0% 666 781 654 14k 55.2%
Medium III GB 1k 49.6% 50.5% 572 641 564 7k 51.9%
M15/42 IT 5k 55.4% 51.6% 671 692 674 14k 56.1%
Chi-Ha JP 1k 57.0% 52.7% 655 773 630 34k 58.0%
T-29 SU 7k 51.8% 51.0% 661 644 658 100k 52.2%

Tier 3 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T18 HMC US 1k 49.6% 50.6% 547 550 508 6k 51.1%
M7 Priest US 2k 51.2% 50.6% 588 857 560 27k 52.4%
Lorr. 39L AM FR 1k 52.9% 50.8% 634 676 661 6k 56.9%
Bison DE 1k 56.7% 52.1% 652 623 661 14k 56.0%
Wespe DE 1k 54.8% 51.6% 645 563 645 16k 52.8%
Sexton II GB 1k 50.8% 50.8% 581 609 558 10k 52.1%
Sexton I GB 0k 60.9% 51.9% 897 840 874 33k 54.0%
SU-26 SU 2k 50.5% 51.2% 594 564 592 55k 55.6%

Tier 3 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T56 GMC US 2k 52.7% 50.4% 605 787 659 24k 52.9%
M3G FT CN 2k 56.0% 51.4% 682 676 692 11k 55.0%
FCM36Pak40 FR 5k 61.5% 52.6% 800 746 791 371k 59.4%
UE 57 FR 1k 51.0% 51.9% 603 511 665 23k 55.4%
Marder II DE 3k 55.8% 51.3% 670 586 705 111k 55.8%
Valentine AT GB 1k 50.9% 51.3% 577 522 603 28k 54.9%
SU-76M SU 2k 55.8% 51.5% 646 681 690 55k 57.4%
SU-76I SU 0k 65.1% 55.0% 841 1,212 855 25k 64.3%
Ikv 72 SE 3k 52.5% 50.9% 612 502 679 21k 53.8%

Tier 2 HTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
F05 BDR G1B Halloween FR 13k 58.1% 57.4% 592 442 605 15k 58.0%

Tier 2 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
M2 Light US 8k 63.6% 53.2% 749 570 800 363k 62.5%
T2 Light US 5k 57.0% 53.4% 684 637 701 179k 54.6%
T7 Car US 2k 52.9% 51.4% 709 647 813 78k 52.0%
T1E6 US 1k 56.6% 51.8% 763 771 806 31k 53.0%
VAE Type B CN 1k 59.1% 52.2% 748 832 752 21k 57.1%
LT vz. 35 CZ 0k 56.3% 51.5% 724 789 793 4k 53.7%
D1 FR 0k 55.2% 51.1% 697 701 723 8k 54.4%
H35 FR 2k 56.9% 52.2% 722 647 744 66k 57.4%
R35 FR 1k 54.8% 52.1% 621 1,033 604 14k 57.2%
FCM 36 FR 0k 51.2% 49.7% 681 696 797 3k 51.6%
Pz. II DE 3k 59.8% 52.4% 746 657 804 229k 58.7%
Pz. 35 (t) DE 1k 55.1% 51.3% 626 746 697 31k 57.4%
Pz. II D DE 1k 52.8% 52.0% 710 673 713 26k 53.4%
Pz. 38H DE 2k 69.9% 53.7% 860 897 853 172k 62.6%
Pz. I DE 1k 49.2% 50.9% 542 390 625 6k 51.7%
Cruiser I GB 1k 51.8% 51.6% 611 499 618 11k 55.7%
M2 GB 1k 56.6% 51.8% 690 801 721 6k 58.7%
Cruiser III GB 2k 60.2% 53.6% 709 675 714 192k 63.9%
Light VIC GB 1k 49.8% 52.2% 661 651 706 76k 51.1%
L6/40 IT 1k 56.9% 51.3% 739 642 800 5k 54.6%
Ha-Go JP 0k 56.9% 55.1% 673 853 715 7k 54.1%
Te-Ke JP 1k 53.2% 51.6% 708 874 727 18k 51.7%
7TP PL 2k 54.8% 51.5% 690 577 685 9k 55.9%
TKS 20 PL 4k 50.2% 51.3% 693 673 689 24k 51.5%
BT-2 SU 1k 53.9% 51.7% 642 605 733 75k 58.9%
T-26 SU 1k 57.1% 51.8% 689 634 706 66k 63.6%
T-45 SU 2k 53.8% 51.6% 697 612 712 46k 53.9%
T-60 SU 0k 54.3% 51.4% 691 805 831 13k 56.4%
Tetrarch SU 2k 57.8% 52.6% 779 871 791 132k 55.8%
Strv m/38 SE 1k 52.6% 51.5% 618 584 684 8k 55.5%
L-60 SE 3k 52.3% 51.0% 718 747 741 26k 50.5%

Tier 2 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T2 Medium US 1k 54.5% 50.6% 677 675 568 30k 54.1%
Medium II GB 1k 50.8% 51.2% 586 531 565 6k 52.5%
M14/41 IT 2k 56.4% 51.9% 713 560 775 10k 54.9%
Chi-Ni JP 0k 54.8% 51.9% 669 2,001 701 6k 53.7%
I-Go/Chi-Ro JP 1k 56.8% 51.3% 743 764 623 9k 56.9%

Tier 2 SPGs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T1 HMC US 1k 52.7% 50.1% 650 895 665 8k 52.8%
FT BS FR 1k 59.4% 51.1% 754 650 781 24k 66.3%
G.Pz. Mk. VI DE 1k 53.8% 50.9% 655 673 663 4k 50.1%
Loyd GC GB 1k 55.9% 51.1% 700 1,189 674 9k 57.2%
SU-18 SU 1k 52.1% 51.5% 589 493 634 18k 55.2%

Tier 2 TDs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T3 HMC US 1k 50.1% 50.8% 577 891 615 64k 54.5%
T-26G FT CN 1k 52.5% 51.4% 634 687 701 10k 56.8%
FT AC FR 0k 52.0% 51.5% 623 824 612 10k 54.7%
Pz.Jäg. I DE 3k 57.7% 51.9% 671 644 701 130k 59.0%
UC 2-pdr GB 1k 48.5% 50.5% 570 629 626 16k 52.1%
AT-1 SU 1k 57.2% 51.7% 694 821 698 19k 55.4%
Pvlvv fm/42 SE 1k 52.0% 51.2% 618 789 620 6k 51.9%

Tier 1 LTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
T1 US 2k 55.7% 52.2% 731 756 745 75k 54.0%
NC-31 CN 0k 54.3% 50.2% 733 583 611 13k 51.6%
K-housenka CZ 1k 62.6% 51.9% 801 754 839 24k 54.0%
FT FR 0k 55.4% 50.9% 731 1,028 631 9k 51.2%
L.Tr. DE 4k 59.6% 51.7% 689 690 707 250k 59.2%
Fiat 3000 IT 2k 53.6% 51.8% 727 795 733 12k 53.8%
R. Otsu JP 1k 59.2% 51.9% 774 758 783 12k 55.7%
4TP PL 2k 53.1% 51.6% 715 736 771 8k 53.6%
MS-1 SU 1k 57.3% 52.0% 743 793 699 106k 57.8%
Strv fm/21 SE 1k 55.1% 51.7% 730 749 698 15k 54.1%

Tier 1 MTs

# Tank Nation Battles (recent) WR (recent) Player WR (recent) OP Rating OP Rating (Bad) OP Rating (Good) Battles WR (Overall)
Medium I GB 1k 55.3% 51.7% 699 688 700 22k 53.6%
Vehicle OP value is a calculated rating, based on winrate achieved in the vehicle and to what degree that winrate is above or below player winrate in other vehicle during this period.

It was created because vehicle winrate per se doesn't tell the full story, as, for example, most newly introduced vehicles are initially played by good players and thus achieve higher winrates than they later will.

This report is based on the data in NoobMeter database, and therefore is not representative for all WoT users, as NoobMeter users are on average, above average. It should, however, be representative for NoobMeter users (that means you).


All information and services on this site are provided without express or implied warranty of any kind. This site uses cookies. World of Tanks is a trademark of Wargaming.net.
Privacy policy